Avui a Marpafusta et volem presentar els beneficis i avantatges de la fusta en la construcció. La fusta ha estat un dels principals materials de construcció al llarg de la història. Des de l’aparició del formigó el seu ús havia decaigut. Tanmateix va aconseguir evolucionar gràcies als avenços tecnològics, nous sistemes de prefabricació i una sèrie de processos que van augmentar la seva sostenibilitat, seguretat i eficiència.
 

La fusta actua com a aïllant tèrmic

La fusta és de per si, aïllant natural del fred/calor té la capacitat de mantenir la calidesa o frescor d’un ambient. Això significa que promou un baix consum energètic que implica un estalvi per a l’ usuari i per a la societat.

 

La fusta és un material sostenible i ecològic

A més de reduir el consum energètic, la fusta és un material d’ origen natural, i per tant reciclable i renovable.
 
Comparat a altres productes industrialitzats, la seva elaboració ofereix menys residus, requereix un baix consum energètic i respecta la natura i el medi ambient.
 
A més, a diferència d’ altres matèries primeres, la fusta, quan envelleix o deixa de realitzar la seva funció estructural, no constitueix cap perill per al medi ambient, ja que és fàcil de reutilitzar, renovar o reciclar.

 

L’ús de la fusta ajuda a combatre el canvi climàtic

La fusta emmagatzema carboni i consumeix una energia molt menor que altres materials de construcció importants com el formigó i l’acer, que no són renovables i requereixen grans quantitats de combustibles fòssils per produir.
 
A més, atès que és un material abundant i per tant d’ un cost relativament baix, requereix poca manufactura, és fàcil de transportar i manipular.

 

La fusta té una excel·lent propietat acústica

La fusta com a revestiment, millora la qualitat del so en els espais. Arquitectes i dissenyadors prefereixen la fusta per sobre altres materials als teatres, sales de gravació o centres de convencions.
 
Això es deu a la capacitat d’ aquest recurs natural en el moment de recepcionar el so i millorar l’ acústica dels espais destinats a la música en general.

 

La fusta aporta benestar i és beneficiosa per a la salut

L’ ús de la fusta a l’ interior d’ un edifici aporta beneficis a la salut mental i física. Ja que ens connecta amb la natura, ens transmet harmonia i tranquil·litat en qualsevol ambient que habitem.
 
Sabies que està comprovat que l’ús de fustes als hospitals i centres de salut, promou la recuperació, redueix l’estrès i millora l’estat d’ànim?

 

Menys temps i mà d’ obra, sense detriment de la qualitat

A causa de la construcció en sec, si fas servir fusta reduiràs els temps de construcció i evitaràs en gran mesura els temps d’ assecament o repòs. No només estalviaràs en mà d’obra, sinó també els temps d’execució.
 
A més, les estructures fabricades amb aquest material són més livianes i es requereixen fonamentacions menors per suportar-les.
 
Però no creguis que per tot això el resultat final serà de baixa qualitat o serà menys sòlid. La fusta és un material lleuger, però amb una alta capacitat de càrrega.
 
Finalment, depenent l’espècie de la fusta, si es prenen les mesures de protecció adequades contra la humitat, intempèrie i l’atac dels organismes que s’alimenten de cel·lulosa; la vida d’ una estructura de fusta pot superar els cent anys

 

La millor fusteria de Reus